• Regel nr. 1: Bastrumma.

• Normaltaxa: 2.25 / ton.

• Extra pålägg: 5 kr/st: sång, gitarrsolo, flanger, skinka, vitlök

• Du skall icke spela falskt mot din nästa.

• Alla musiker som samtidigt musicerar i studion, bör spela samma musikstycke.

• Höjning till durtakt får ej göras utan skriftligt tillstånd av jourhavande kompositör.

• Musiker med tonhuvud som spelar akkapella, får gratis diskant.

• Om låten svänger mer 90 grader måste fasnivån justeras.

• Teknikern kan ALLA knappar.

• I den här studion kan man göra allt. Vill man göra något annat, kostar det extra.

• Skjut inte på pianisten! Han spelar så gott han kan.

• Statens ekokvoter enligt § SPX90 får ej överskridas.

• Dansbandsfilter får ej användas på fler än fyra kanaler samtidigt.

• Phasing är tillåtet endast efter kl. 16.00 om melodins titel börjar på en vokal.

• Näsdroppar till förkylda sångare läggs med fördel på i slutmixen.

• Högsta möjliga ljudkvalité erhålles om en Big Mac & co placeras i kontrollrummet.

• Noggranna lyssningstester i blindo har visat att kaffe i reglarna försämrar ljudbilden påtagligt. Häll därför kaffet på t.ex. en annan musiker där ljudförsämringen inte är lika störande.

 

M. Allvalley

Hem till Allvalley