Vinyl till CD - så gjorde man förr (1/5)

Många kopierar över sina gamla vinylskivor till CD. Nu finns det så fina apparater som scannar av en hel LP-skiva och bränner en CD på en halv fikarast. Men när jag växte upp fick vi ta vad vi hade och tillverka egen utrustning för detta. 
PICKUP

Vidare